Klachtenregeling

Tel: +31 46 433 13 82

Huisartsenpost: +31 46 400 99 25

astein1@huisartspraktijkdewolf.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

08.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur.

Tussen 12.00 uur en 15.00 uur is de doktersassistente uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen. Van 14.00 uur tot 15.00 uur heeft zij haar eigen spreekuur.

In de avond en in het weekend kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de huisartsenpost. Telefoon: +31 46 400 99 25.

Bel +31 46 433 13 82 en kies optie 2 in het keuzemenu, of gebruik ons online formulier:

Herhaalrecept

Voor een rijbewijskeuring kunt u een afspraak maken bij ons in de praktijk. Voor sportkeuringen kunt terecht bij het Sport Medisch Centrum te Sittard (SMC). Telefoon: 046 – 451 26 81.

Voor klachten kunt u in  terecht bij onze praktijk. Bent u het hierna niet eens met één van onze oplossingen, dan zijn er nog enkele stappen die u kunt nemen. Lees hierover meer of download het klachtenformulier op onze klachtenpagina.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk, hoe is dat geregeld? lees hier meer!

Klachtenregeling

Wat te doen als u een klacht heeft over onze praktijk?

Wij doen er alles aan om ons werk professioneel uit te voeren. Uw vertrouwen is daarbij voor ons heel belangrijk. Het kan gebeuren dat er een conflict of klacht bij u ontstaat na een bezoek aan onze praktijk. In eerste instantie verwachten wij dat u een klacht bij ons meldt waarop wij u verder te woord staan of verder helpen met uw klacht.

Bij de balie kunt u een klachtenformulier aanvragen en invullen, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen. Het is mogelijk dat één van onze medewerkers contact met u opneemt om een reactie te geven of om onduidelijkheden te bespreken.

In het geval dat u nog steeds ontevreden bent over de klachtenafhandeling, kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze persoon gaat samen met u op zoek naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en geeft geen oordeel. Op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) is hiervoor een klachtenformulier te vinden. Telefoon: +31 88 022 91 90.

Bent u na contact met uw huisarts en met de klachtenfunctionaris nog steeds niet tevreden of is de oplossing niet toereikend? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. De geschilleninstantie huisartsenzorg is een onafhankelijke commissie bestaande uit een voorzitter (jurist) met leden namens de patiënten en huisartsen. Het oordeel dat uit deze geschilleninstantie voortkomt is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

SKGE

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon:  +31 88 022 91 90
www.skge.nl